Fysiska förändringar i huden

Orsaken bakom ett fysiskt symptom.
Exempel:

I grunden har vi 60 organ och varje organ representerar en känsla. De organ som hör till lillhjärnan handlar om ett biologiskt program för att beskydda.
Ett exempel kan vara känslan att bli angripen vilket gör att det bildas tillväxt i underhuden. Exempel på detta kan vara acne.

Hjärnstammens organ handlar om artens överlevnad. Exempel på detta kan vara känslan av att inte kunna smälta livet, vilket kan leda till tillväxt av magsyra. Magsyran bildas för att bättre kunna smälta känslan.

Hjärnmärgens organ har att göra med vår självkänsla och det värde vi sätter på livet. Exempel på detta kan vara att när vi har en låg självkänsla blir skelettet mindre på grund av cellnedbrytning.

Kroppen visar på detta sätt att vi har en nedvärdering av oss själva som vi förlorar på. Smärtorna kommer oftast i läkningsprocessen när vi börjar känna vårt värde igen. Det kan ske via att vi t ex får beröm, vilket sätter igång en återuppbyggnad av ben och muskler.

Hjernebarkens organ relaterar till social utveckling och kommunikation. Dessa organ kontrollerar och utvecklar våra sinnen och motoriska förmågor. Ett exempel på detta kan vara känslan av att ha förlorat kontakten eller omvänt inte önska kontakt, vilket leder till en reduktion av celler i överhuden som ett försök att inte känna av separationen (minskad känsel). När denna separationsångest reduceras sker det en tillväxt i överhuden, vilket kan ta form som eksem eller psoriasis.


Exempel på förändringar i huden på handen före och efter:

Hand_foer hand_efter

Bulimi och depression arrow-right
Next post

arrow-left Rädsla for vatten
Previous post