Hals, njure, ryggraden, mag – och Lymfcancer och njurbäckeninflammtion

 

Jag lärde mig att säga nej när jag fick cancer.

Då Susan får besked att hon har lymfcancer så säger hon ja till den traditionella cellgiftbehandlingen för barnens skull. Men redan efter tre behandlingar så säger hon stopp.

I stället arbetar hon med de känslomässiga orsakerna till hennes genom skypesessioner. Genom skypesessionerna förstår hon att cancern har sitt ursprung i en skilsmässa och i ett dåligt arbetsklimat.

Susana brukar inte gå till läkaren, men de senaste par månaderna har hon drabbats av njurbäckeninflammtion två gånger. Under dagen känner hon inte så mycket av inflammationen men varje gång hon lägger sig för att sova får hon stora ryggsmärtor. Det är en månad sedan hon var sjuk men hon lagt märke till att några av hennes lymfkörtlar i vänster ljumske är svullna. Dessutom upplever hon att hennes fötter sover. Läkarens bedömning är att de två symtomen inte har med varandra att göra men bestämmer sig ändå för att skicka henne vidare till en scanning så att de kan få saken avklarad. Susana känner sig inte nervös över situationen av den anledning att svullna lymfkörtlar kan betyda så många olika saker.

Därför uppstår njubäckeninflammation.

Njurbäckeninflamation knyter sig till en konflikt i förhållande till antingen sitt territorium eller sin identitet. Tillståndet ger smärta och kan resultera i depression eller mani beroende på vad man har för kön, vilken av sina händer som är den dominerande och beroende på hormonstatusen i kroppen. I reparationsstoppen känner personen smärta och det kan vara blod i urinen. Tillståndet njurbäckeninflammation förekommer ofta så länge tillståndet inte har normaliserats, alltså så länge konflikten är aktiv.

De gröna skuggorna.

Medan Susana väntar på att få tid till scanning så besöker hon en homeopat som framställer homeopatisk medicin och som gör irisanalys. Susana har många gånger tidigare varit hos denna behandlare tillsammans med sin mamma som också är intresserad av alternativ medicin. Anledningen till att gå till kliniken denna gång var inte i huvudsak relaterad till Susans svullna lymfkörtlar men handlade mer om att få en rutinkontroll. Homeopaten kan se at det är en irritation vid Susans galla och ena njure. Exakt varför den är irriterad kan han inte svara på men menar att hon skal tänka positivt. Han bedömer att hon är på bättringsvägen. Han sänder med några av hans homeopatiska droppar med hem och dem skal hon ta varje dag.

När Susana en kort tid efter sitter på Aalborg sjukhus för att få svaret på scanningen, så har hon fortfarande homeopatens ord om att tänka positivt med sig. -Du har cancer. Läkaren pekar på de gröna skuggorna på scanningsbilderna. Två områden i halsen, ett vid njuren, ett vid ryggraden, två i ljumsken och ett lite mindre grönfärgad område i magen. Läkaren berättar at det är fråga om lymfcancer, men att hon inte kommer dö av det.

Susana överväger om det är några vanor som kan ändra för at att optimera sin kropps motståndskraft mot sjukdomen. Hon lever redan sunt, äter massor av frukt och grönsaker, dricker inte kaffe och röker inte. På motionsplanet har det däremot varit för lite aktivitet så sista tiden. Efter att hon fick njurbäckeninflamation har hon inte varit till yoga som hon praktiserat i många år. Det är kanske dags att börja igen. Det skulle vara tid att göra något för henne själv, tänker hon.

Tecken på en negativ bedömning av sig själv

Lymfcancer hänger ihop med att den sjuke har en lättare negativ bedömning av sig själv. Den negativa bedömningen är relaterar till ett specifikt skelettområde. Om det t ex. handlar om insidan av armen relaterar detta till känslan av att inte känna sig tillräckligt bra för att hålla fast i något. I den aktiva fasen så är det cellförlust i lymfkörtlarna. När konflikten är löst så svullnar lymfkörtlarna upp och fylls med nya celler. Det är ett gott tecken men tolkas ofta som en ondartad utveckling. Om det samtidigt är en aktiv förlust så kommer svullnaden i lymfkörtlarna förstärkas kraftigt.

Inkallelse

Susana får tid till operation så att de kan taga bort de två lymfknutarna i ljumsken. Bara två dagar före operationen tas det benmärgsprov för att se om cancern har spridit sig till skelettet. Det har den som tur har inte. Dagen före operationen bliver hon inlagd. På den tidpunkten så är Susana inte nervös. Hon sänder massor av positiva tankar till sin kropp och vill egentligen bara ha det avklarat så fort som möjligt. Läkarna kan se att den ena njuren är stressad och de vill därför lägga en kateter i den för att avlasta den. Men planen för det ändras och de uppskjuter ingreppet som till dagen efter för att göras i samband med operationen i ljumsken. Hela natten försöker Susana sända positiva tankar till sin njure. Hon har inte lust att få lagt kateter i den. Det kan inte vara sunt, tänker hon. Då Susana vaknar efter operationen så har de inte rört hennes njure, Irritationen omkring den är borta.

Före Susana bliver utskriven så talar hon med en läkare. Läkaren berättar att de inte kan tag bort lymfknutorna vid njuren och vid ryggraden genom en operation och att hon därför ska ha cellgiftsbehandling och strålning. Cancerpaketet består av åtta behandlingar och Susana ska börja den efterföljande månaden. Men Susana är i tvivel om hon vill ta emot erbjudandet. Hon känner sig inte sjuk, och dessutom är hon orolig över biverkningarna av behandlingarna. Men trotts tvivlet säger hon ja på grund av sin familj och sina barn.
-Jag hade hört om cannabis, alternativa cellgiftstabletter och jag känner ju till metamedicin. Så jag tänkte att det ju måste vara alternativa möjligheter än de traditionella. Susana skriver därför till sin läkare, innan hon börjar cellgiftbehandlingen. Hon är motståndare till cellgift och hon vet att endel patienter dör av denna behandling. Hon samtalar med sin läkare om de alternativa behandlingsmetoderna men får veta att varken cellgiftstabletter eller cannabis kan hjälpa henne och Metamedicin känner han inte till. Men det gör Susana. Året innan hade hon varit till föredrag och blivit introducerad till tanken om att man kan förlösa gamla trauman och därmed bota folk från olika symptom och sjukdomar.

Förkalkade utgångar

Nästan samtidigt som Susana blev scannad så får hon en inkallelse till en rutinmässig mammografi. Hon hade tidigare aldrig tagit emot erbjudandet eftersom hon aldrig känt några förändringar i brösten. Nu väljer hon ändå att säga ja till att bli undersökt, bara för en säkerhets skull. Bröstscanningen visar inga knutor men den visade i stället en förkalkning av mjölkkörtlarna. Läkarna rekommenderar att hon får dessa förkalkningar bortskrapade för att kunna komma till och se om det varit metastaser i brösten. Susanas lymfcancar kan nämligen ha spridit sig. Men när hon får dem bortskrapade så hittar de inga metastaser.

Under tiden så har Susana blivit sjukskriven från sitt jobb som personlig assistent. Hon har tyckt om sitt jobbet, men stämningen mellan kollegorna har med tiden försämrats till den grad att hon inte längre trivs. Ut över jobbet som personlig assistent så har hon också en klinik där hon ger kroppsterapi och säljer naturprodukter. Den är hon också tvungen att stänga medan hon blir opererad.

Uppkomsten av konflikterna

Kalkavlagringarna i mjölkkörtlarna kommer efter en reparationsfas där konflikten hänger ihop med kamp och gräl med partnern eller kollegan. Det kan också handla om en konflikt mellan mamma och barn eller relaterat till bostad. En kombination av en ansträngd relation på arbetsplatsen och/ eller ett icke fungerande parförhållande.

Skilsmässa och jobbförhållande

Susana väntar på den kommande cellgiftsbehandlingen och hon har redan tänkt en del över situationen.
-Jag tyckte inte alls om att jag skulle bliva behandlad med cellgift och därför letade jag efter alternativ. Envis som jag var så skrev jag så många gånget till läkaren att han måste trott att jag var galen. Men jag var övertygad om att jag inte skulle fortsätta med cellgiftsbehandlingen särskilt länge.

Före den första cellgiftsbehandlingen så tar hon kontakt med Martin, som hon följt genom hans internetblogg. Hon bokar en session med honom. I sessionen som föregår via skype så berättar Susana om skillsmässan, diagnosen och om sina betänkligheter omkring den kommande behandlingen. Martin berättar att hennes knutor i halsen har att göra med att hon inte tillåter sig själv att säga ifrån till andra människor. Nu är hon i reparationsfasen och hennes lymfkörtlar kommer få svårt att att genomföra processen om det uppstår triggers. Martin och Susana talar om hennes vrede och besvikelse över hur snabbt hennes exman introducerade deras barn för hans nya flickvän samt över att han i en period var mer engagerad i flickvännen än i barnen. Detta bekymrar och irriterar henne fortfarande. Från första början efter skilsmässan hade de ett bra samarbete omkring barnen, men hans till synes bristande intresse för barnen gör nu att hon upplever att han sviker dem. Susana får inte sagt ifrån i förhållande till honom och hennes dåliga samvete ligger hela tiden under ytan och bubblar. Men hon talar med Martin via skype och lär att använda tekniken på sig själv så att hon inte är begränsad av det geografiska avståndet mellan dem. Susana har känt sig fängslad men blir genom sessionen förlöst och går från ett tiotal på skalen till noll.
– Jag grät endel och jag blev helt varm efter Martin och jag hade talat. Jag tror det var alla känslor som kroppen reagerade på. Nu kunde jag rycka upp mig och komma vidare.

Den andra gången som Martin och Susana pratar med varandra så berättar Martin om en utbildning som heter Bootcamp och som kombinerar Meta-hälsoförståelsen med EFT-tekniken. Martin håller den under våren och på den kursen skulle hon kunna arbeta med andra sidor av sig själv, få förlöst gamla konflikter samt få förståelse varför hennes kropp reagerar som den gör. Susana säger ja till att komma på utbildningen hos Martin. Susana berättar att läkarna före de ger henne hennes första cellgiftsbehandling inte kan hitta något i halsen på henne. Efter den första cellgiftsbehandlingen blir slemhinnorna i munnen extra känsliga och det gör lite ont när hon äter. Som tur är försvinner detta besvär snabbt. Susanas hår faller av och hon skaffar sig en peruk. Samtidigt så fortsätter Susana att dricka sina naturprodukter och ta sina holistiska droppar. Hon är säker på att de har haft effekt på hennes immunsystem som verkar fungera bra trots cellgiftsbehandlingen. Hon beslutar sig för att säga nej till till en tredje cellgiftsbehandling. Detta på grund av att de inte kunde hitta knutor före de påbörjade behandlingen. Cancern ser ut att vara borta. Trots läkarens försök att få henne att slutföra behandlingen så står hon fast i sitt beslut om att säga nej.
-Jag talade från mitt hjärta denna gång, och jag skulle inte ha mera cellgift.
När läkaren försöker övertala henne om att fortsätta behandlingen för att gardera sig mot ny tumörväxt så säger hon till honom att cancern inte kommer komma tillbaka. Hon tänker positivt hela vägen genom förloppet och detta har stor betydelse, är hon övertygad om.

Utbildning och flytt.

Susana deltar i bootcampen och börjar på Meta-hälsautbildningen.
-Jag har ju hela tiden vetat att sjukdom hänger ihop med något känslomässigt.
Susana förstår också att gamla konflikter som strider med hennes grundvärderingar ligger oförlösta i henne och hon vet att dessa har varit med till att ge henne lymfcancer. Hon använder energiteknik på sig själv för att förlösa dessa gamla konflikter. Martin har berättat för henne att hennes svulster vid halsen handlade om att hon skulle bli bättre på att säga ifrån och under analysen via skype blir hon klokare på varför hon har cancer andra ställen i kroppen. Svulsten i njurarna relaterar till en frustration efter skilsmässan efter vilket hon flyttade till ett litet samhälle utanför Aalborg.
-Vid den här tidpunkten var jag mycket asocial. När jag kom hem från jobbet satte jag mig i soffan och så hände det inte mer. Jag har alltid varit aktiv och utövat endel sport. Nu kunde jag inte igenkänna mig mera och efter en kort tid i det lilla samhället så flyttade jag tillbaka till Aalborg. Efter flyttningen och bearbetningen av de många känslorna så försvinner den vätska som samlat sig i Susanas kropp. Stövlar som annars varit strama kan hon nu utan problem hoppa i.

Fullt upp

Susana har i 20 år lidit av tinnitus, men har inte kunnat förstå varför hon har detta problem. I sitt alternativa behandlingsförlopp berättar Martin att tinnitus handlar om varningssignaler som hon inte hör och att det kan handla om att ha för mycket ”mellan öronen”. Martin redogör för Susana at eftersom hon fortfarande är i den aktiva fasen så er det något som triggar henne om och om igen. Susanna nickar igenkännande på hans beskrivning av orsakerna till symtomen.
-Jag har alltid haft för fullt upp och har sagt ja till för många saker. Det har nog varit ett sätt att undvika att känna hur jag egentligen hade det. Jag har alltid varit van att ge till andra människor, men nu skulle jag lära mig att motta.

Kurserna är fördelade över många månader och mellan kursdagarna så healar Susana sig själv därhemma. Hon börjar också med yoga igen och det hjälper henne att hitta sitt djupa lugna andning.
-Det är bra att ta hand om sig själv, och jag har ofta ”tappat” eller gjort healande beröring på mig själv när jag lägger mig i sengen på kvällen.
Susana går fortfarande till löpande kontroll på Aalborg sjukhus, även fast hon oenig med läkarna omkring det sista behandlingsförloppet.
-Det är min egen kropp så jag vill gärna bestämma. Det har varit hårt för mig att arbeta med de gamla oförlösta känslorna, men det har också varit lärorikt. Jag har arbetat med delar av mig själv som ingen tidigare känt till. Bland annat att jag blev utnyttjad som barn.
Jag visste att det skulle komma ut någon gång. Om man inte öppnar upp för den typen av gamla upplevelser så kan det göra en sjuk. Min mamma har fick först höra det för ett par månader sedan och endel av mina väninnor vet det fortfarande inte. Men det har fallit på plats för mig. Jag jobbar fortfarande på att få helt stopp på min tinnitus.

Susana tvivlar inte över vad hon vill ha ut av framtiden.

-Jag har kommit fram till at jag vill koncentrera mig mera på metahälsan, kropsterapi, naturprodukter och mig själv. Nu ska jag ha det liv som jag gärna vill ha så att jag kan hjälpa andra efter. Mitt motto är nu: Kän efter i din egen kropp och i ditt hjärta vad det är som du gärna vill. Det är andra alternativ än att följa läkaren och läkaren har inte alltid rätt.

Samlad analys av Susanas historia

Kränkt territorium

Njurbäckeninflamationen indikerar en person har fått sitt territorium kränkt. I Susanas exempel kan det handla både i form av övergreppen då hon var barn och i de situationer som uppstod efter skilsmässan då hon upplevde att den nya kvinnan blandar sig i hennes och exmannens avtal omkring barnen. Man kan säga att de känslomässiga elementen från övergreppen upprepar sig i vad som kommer kännas som nya övergrepp.

Säg ifrån och få det bättre

När Susana blig diagnosticerad med lymfcancer så sitter tumörerna på flera ställen. Den ena sitter i ryggen och har uppstått som resultat av att personen inte är i sitt riktiga element. Njurarna försöker hålla tillbaka vattnet. Susana trivdes inte i det lilla samhället som hon flyttade till efter skilsmässan. När hon flyttade tillbaka till Aalborg så gich konflikten in i en reparationsfas. Lymfcancern uppstår på grund av att hon känner sig angripet, inte kan säga ifrån och inte får uttryckt det som hon egentligen känner. För Susana handlar dette både om förhållandet till exmannen efter skilsmässan och konfliktfyllda stämningen på jobbet. Då Susana fortsätter vara på denne arbetsplats blir hon också triggad där och kommer återigen in i den aktiva fasen. Om hon börjar uttrycka sina behov mera skulle det ha en positiv effekt på hennes hälsa.

Scanniningen visar också att Susana har en tumör vid ryggraden. Det är ett tecken på en negativ värdering av sig själv. De oförlösta känslorna från konflikten med exmannen har givet henne en känsla av att hållas fast. Men eftersom hon blivit uppmärksam på denna känsla och arbetat med den så uppnår hon fulländning av denne process i takt med att reparationen får tid till att heala kroppen.

Generellt fungerar det på det sättet att om man fortsätter att vara i de situationer eller miljöer där det finns ”triggers” så hålls man fast i den aktiva fasen. Det är därför viktigt för Susana att skapa de bästa möjliga ramarna.

Något att överväga

Jag glömmer aldrig den gången som jag gick helt i baklås när jag skulle framlägga om Tjernobyl-olyckan i tionde klass. Jag kommer ihåg att innehållet bland annat handlade om att det var strålning, gift och kemi som var de store orsakerna till att folk fick cancer som resultat av olyckan. Därför är det tankeväckande att det är precis strålning, gift och kemi som idag används mot cancer.

arrow-left Lungcancer och vatten i lungorna
Previous post