7Martin Hejlesen

Martin_fri_fade2

Martin Hejlesen har sin bakgrund som konfliktcoach- och META Health master trainer, fängelsevakt, soldat i flygvapnet, flykt från granaterna i Kroatien, mellanchef i Dansk Supermarket och Coop Danmark. Han kan sätta sig in i de flesta känslor som förhindrar att människor förmår hantera vardagens strapatser.

För Martin själv handlar det inte längre om att undvika konflikter utan att möta den andra människan i dennes sorg och frustrationer. Att uppleva en nära familjemedlems sjukdom och död fick Martin att se sig om efter andra metoder att hantera sina personliga utmaningar och gav honom också en förståelse av kroppen på många plan.

mor


 

Martin_betjent_fri_webDetta har kollegerna skrivit om Martin:

”Kommunikation är definitivt en av hans starka sidor. Han har riktigt bra kontakt med internerna i fängelset. Sättet han kommunicerar på och hans lugna temperament fungerar dessutom konfliktdämpande.

Martin försöker aktivt stoppa konflikterna innan de eskalerar. När en intern blir våldsamt frustrerad över sin situation visar Martin stor handlingskraft. Han kan tala med personen så att denne fort lugnar sig. Martin har dessutom ett bra humör och ett engagemang som gör att vardagens arbete flyter på ett förnuftigt sätt”

 

 

DSC_0344 (2)

Behandlingsresultat

Martin har under de senaste 3 åren på rekordtid uppnått goda behandlingsresultat genom metoder som fortfarande är ganska okända i Danmark. Personerna som Martin har arbetat med har uppnått naturligt tillfrisknande från fruktade cancerdiagnoser, där sjukhusens kontroll och scanning efter behandlingen hos Martin inte visade något tecken på sjukdom eller visade en klar förbättring i sjukdomstillståndet. I några fall ändrade det sig från en klar dödsdom till en frisk kropp.

— Lyckligtvis är det inte alla som får veta de skall dö.

En inspelning visades på dansk TV DK4:

Tine hade förklarats friska av sjukhuset, även om hon hade vänt ned en större operation och det förvånade läkarna.Tine är behandlad med en diagnos av melanom och lymfatisk malign sjukdom med Metasundhet Förståelse / Meta medicin och Emotionell Frihets Teknik av Martin Hejlesen Jensen

Martin anser inte att den begränsade synen på alternativa metoder som existerar i dagens samhälle är en mur utan menar att denna snäva syn bara är ett uttryck för människans evolution. Senare kommer individen och samhället i stort att lära sig ta ansvar själv. Idag avspeglar samhället det faktum att vi inte har lärt oss ta ansvar.


En liten historia:

En samuraj kommer in till en munk och ropar: Lär mig om himmel och helvete nu!

 

Munken svarar:

Det är du allt för dum för att förstå något om.billed som soldag

Samurajen drar sitt svärd och höjer det över huvudet.

Precis innan samurajen hugger säger munken lugnt:

Detta är helvete.

Samurajen blir undrande och sänker svärdet.

Så säger munken:

Och detta är himlen.

Var tacksam för mötet. Mötet med det goda, det onda och det förfärliga. Också mötet med den extremt irriterande människan. För också denna människa har upplevt djup sorg, stor lycka, frustrationer och så vidare.  Också denna människa är nyanserad.

Också denna människa bidrar till din utveckling och er gemensamma utveckling. Genom mötet kan du förstå vilka tankar och känslor som är i dig.

 

Martin är också din personliga coach och lärare på utbildningen.