Metahealth_Utbilding

Få hjälp att hitta orsaken till din sjukdom med META Health.

 

META Healt här en integrerad, biologisk och holistisk hälsomodell. META Health är en effektiv metod för diagnos som fort gör din hälsas status quo synlig och tydlig. META Health kan observeras, beräknas och identifieras vid alla sjukdomar vilket möjliggör en specifik behandling. Jag hjälper dig med att hitta den psykiska orsaken till din sjukdom med hjälp av denna META- diagnosmetod.

Få mer information om vad META Health är i broschyren här (Danish)

 

Pris och tidpunkt för föredrag, undervisning, supervision och behandling / analys finns i webbutiken

 

 


Exempel:
Tine har behandlats med en diagnos av melanom och lymfatisk malignitet med META Health Förståelse / Meta medicin och Emotionell Frihets Teknik av Martin Hejlesen Jensen
Läs hela artikeln här

Kompletterande cancerterapi
:
Du kan också läsa den här artikeln om kompletterande cancerbehandling här (Danish)

Finns det samband mellan stress och fysiska symtom?

Läs hela artikeln här

 

Video om META Health Video från dansk TV om och Tines historia:

2015 04 19_4432

 2015 04 19_44362015 04 19_4442