Utbildningen EFT Practitioner– bli utbildad EFT Practitioner
Bootcamp

För dig som vill arbeta med din egen process och bli ännu bättre till att förstå din omgivning genom att få djupare förståelse för dig själv.

 

Ett intensivt utbildningsförlopp där du kommer lära känna dig själv ännu bättre och lära lyssna till vad din kropp säger om dig genom ditt beteende och dina symptom. Du kommer få värktyg för att hantera dina inre konflikter i det värkliga liv.
Du lär att lösa inre konflikter på ett sätt där du bevarar din värdighet. Detta kräver inte bara bra värktyg men också insikt i människors omedvetna reaktionsmönster.

Grundprincipen i EFT och META-hälsa
Hur kan man arbeta med fysiske problem
Hur kan man hitta kärnproblematiken
EFT till känslomässiga problem – trauman
EFT till barn
Demonstrationer och övningar
Professionellt beteende
Etik och ansvar
Cases

EFT_uddan_billede1
EFT_uddan_billede2
EFT_uddan_billede3

Att hantera detta kräver träning och det är vad jag erbjuder dig på 8 dagars intensivt utbildningsförlopp i konflikthantering och personlig utveckling. Välkommen till 8 intensiva dagar som tar utgångspunkt i verkligheten – din verklighet. Vi kommer titta på dina subjektiva reaktioner på upplevelser och hur dessa visar sig i kroppen. Avslutningsvis kommer du stå med ett certifikat, nya värktyg och med stor sannolikhet en betydligt lättare ryggsäck.

Tänk om det finns en snabbare väg till läkning?

Tänk om det finns ett kraftfullt verktyg, som på energiplan förklarar de underliggande orsakerna bakom fysiska symtom och sjukdom. Ett verktyg som kan hjälpa dig att återskapa en strålande hälsa, vilket är din sanna natur.
Det finns en bio-logisk karta över kropp-hjärna-sinne och den kan bli din visdom!

Fysisk sjukdom inträffar när vi inte lever i samklang med vårt högsta syfte – när vi inte lever som vi är designad att vara. Varje symtom har en mening. En intelligent reaktion på biologiskt plan, med underliggande konflikter på de olika dimensionerna av vår varelse.
Vill du lära mer om META-hälsa?

Meta Health är ett diagnostiskt verktyg, som identifierar den underliggande orsaken till sjukdom, var man befinner sig i sjukdomsprocessen, samt var vi är i vår egen andliga utveckling och medvetenhet.

Oavsett om du är en healer, och söker nya verktyg att erbjuda dina kunder, eller om du letar efter förlösning av dina egna fysiska symtom/sjukdom, är du inbjuden att uppleva kraften av META-hälsa.

Lär om hjärnans evolution
Du får information om de fyra olika hjärnlagren, vilka organ som tillhör dem, vilka konflforedrag_roskildev_11_webikter triggar igång de olika organen, samt vilken intelligent biologisk respons (symtom) som startar efter en konflikt och vilka symtom som uppstår i konfliktlösning

Kravet för att bli certicerad EFT Practicioner är att du kan lämna in 5 godkända case.

Bootcampen innehåller både grundkurs och överbyggning i ett.

Priser och datum kan man läsa om på

 

Jag ser fram emot att träffa dig.
Martin Hejlesen

Pris och tidpunkt för föredrag, utbildningen, supervision och behandling / analys finns i webbutiken

EFT_uddan_billede4
EFT_uddan_billede5

EFT_uddan_billede12
EFT_uddan_billede13
EFT_uddan_billede11
EFT_uddan_billede10
EFT_uddan_billede9