Posts in the Martin som behandlare category

Martin som behandlare

 

Martin som behandlare

Martin har under de senaste 3
åren på rekordtid uppnått goda behandlingsresultat genom metoder som
fortfarande är ganska okända i Danmark. Personerna som Martin har arbetat med
har uppnått naturligt tillfrisknande från fruktade cancerdiagnoser, där sjukhusens
kontroll och scanning efter behandlingen hos Martin inte visade något tecken påbill_fra_underv_007
sjukdom eller visade en klar förbättring i sjukdomstillståndet. I några fall
ändrade det sig från en klar dödsdom till en frisk kropp.  Lyckligtvis är det inte alla som får veta att
de skall dö. Här under kommer ett utdrag av behandlingar som Martin har
utfört med stor succé.

Hjärtflimmer

Efter det att Inger gick i pension fick hon hjärtflimmer och får de följande åren medicinsk behandling för detta på sjukhuset. Hon fick under 2010 tankefältsterapi och därefter försvinner hennes hjärtflimmer, som tidigare hade varit betraktad som en kronisk sjukdom. Idag märker hon inte något av besvären och tar inte längre medicin.

Martins förklaring:

Jag slår upp i manualen för Metahälsa att hjärtflimmer handlar om en konflikt där personen har blivit överväldigad. Det visar sig att Ingrid tidigare varit i en situation som hon inte kunde hantera och som blev traumatisk för henne. Detta trauma flyttade sig till hjärtat. Jag bad Inger tänka tillbaka på situationen där hon kände sig överväldigad. Genom att tänka på situationen kände hon konflikten i kroppen. Då bankade jag lätt på meridianbanorna och obehaget i kroppen försvann. Läsa mera

 

 

Ätstörningar

En ung tjej på 19 år vänder sig till Martin för det att hon lider av bulimi. Bulimin har uppstått som ett resultat av problem i både privatlivet och på jobbet. Efter behandlingarna får ett mycket mer normalt förhållande till mat och idag är hon inte längre betraktad som bulimiker

Martins förklaring:

Temat i hennes liv är maktlöshet och argumentationskonflikter och det behandlar jag henne för. Då jag startar behandlingen har hon precis börjat i en bulimigrupp. Det var flera av dem i gruppen som sa att hon bara på 14 dagar hade utvecklat sig mer än vad de gjort på flera år. Läkarna kaller henne för ett raketexempel. Läsa mera

 

 

Problem med ämnesomsättningen

Karen har problem med sin ämnesomsättning och mår dåligt av den medicin som hon tar för det. Hon vänder sig därför till Martin för att få hjälp.

 Martins förklaring:

Vi förstår att problemen kring ämnesomsättningen beror på att Karen har känt sig maktlös i samband med en oönskad abort. Jag behandlar henne omkring fem gånger och efteråt säger läkaren att hon kan trappa ner för medicineringen. Sedan får hon mer energi i vardagen – bl a till att motionera. Läsa mera

Problem med knät

En mamma till en sjuksköterskestuderande vänder sig till Martin för att hennes dotter ska opereras i knät. Hon hoppas att det kan undvikas.

Martins förklaring:

Knäproblem har att göra med bristande självkänsla och för stor flexibilitet i förhållande till omvärlden. Det visar sig att hon flera gånger överskridit sina gränser, och det behandlar jag henne för. Efter fem behandlingar försvinner smärtorna och läkaren kan konstatera att hon inte längre har behov av operation.

Läsa mera

Sockerberoende

Anette söker hjälp för det att hon är beroende av socker och detta vill hon gärna bli fri från.

Martins förklaring:

Vi förstår att behovet av socker uppstod en december månad många år tidigare i samband med att hon hade känt sig psykiskt förolämpad av sin tidigare granne.

Det har också varit andra situationer där hon känt att hennes gränser blivit överskridna. För att inte märka detta psykiska obehag har hon varit lite manisk och försökt dämpa obehaget med hjälp av socker. Hon får fem behandlingar varefter hon kraftigt sänker sin konsumtion av socker. Samtidigt märker hennes familj att hon har blivit mycket mindre manisk. Läsa mera

Scenskräck (ångest)

Nanna har stor ångest för att stå på scenen vilket är en utmaning då hon är sångare i ett band. Hon önskar att få hjälp att slippa detta problem.

Martins förklaring:

Det visar sig att skräcken för att stå på scenen har att göra med känslor av press och förväntningar från hennes barndom. Det har också att göra med att hon har för stora förväntningar på sig själv. Jag behandlar henne för detta varefter hon ställs inför det ultimata testet – hon ställer upp i programmet ”The voice” på Tv2 och kommer hela vägen till programmets liveshows. Läsa mera

 

 Fobi

Marianne lider av haj-fobi, vilket betyder att hon upplever en stor ångest bara genom att se en bild av en haj, och hon har också problem med att simma i havet. Fobin/ångesten har existerat i 40 år och är borta efter 3-4 behandlingar.

Martins förklaring:

Fobi kommer från en reaktion på en händelse. I detta fall handlar det om relationen till hennes far som hon har känt sig hotad av på grund av hans temperament. Efter fyra behandlingar reser hon till Australien och hoppar tillsammans med en instruktör i ett vatten med hajar, som dock inte är farliga för människor. Samtidigt förändras relationen till hennes pappa också markant till det bättre. Läsa mera