Metahealth_Utbilding

2 dagars grundkurs inom
Meta Health / MetaMedicine

Hur kommer det sig att jag är sjuk? – Hur blir jag frisk på ett naturligt och självläkande bana?

21462835_10155088244178931_7347902852128472389_n

2 dagars grundkurs inom Meta Hälsa / MetaMedicine: Här får du inblick i de känslor, trauman och livssituationer som kan leda till de olika återhämtnings processer som kan förändra din syn på vad sjukdomen är. En större förståelse för hur din kropp kan fungera bättre.

Max 16 deltagare.

10-17 samt 10-16

Datum och priser framgår i webshopen.

 

Tänk om det finns en snabbare väg till läkning?

Tänk om det finns ett kraftfullt verktyg, som på energiplan förklarar de underliggande orsakerna bakom fysiska symtom och sjukdom. Ett verktyg som kan hjälpa dig att återskapa en strålande hälsa, vilket som är din sanna natur.
Det finns en bio-logisk karta över kropp-hjärna-sinne och den kan bli din visdom!

_DSC5988

Fysisk sjukdom uppstår när vi inte lever i samklang med vårt högsta syfte – när vi inte lever som vi är designade att vara. Varje symtom har en mening. En intelligent reaktion på ett biologiskt plan med underliggande konflikter på de olika dimensionerna av vår varelse.
Vill du lära mer om METAHealth?

 

META- Health är ett diagnostiskt verktyg, som identifierar den underliggande orsaker till sjukdom och ohälsa, vart man befinner sig i sjukdomsprocessen samt var vi är i vår egen andliga utveckling och medvetenhet.

Oavsett om, du är en healer och söker nya verktyg att erbjuda dina kunder eller om du letar efter förlösning av dina egna fysiska symtom/sjukdom, är du inbjuden att uppleva kraften av META- Health.

Lär om hjärnans evolutionforedrag_roskildev_11_web
Du får information om de fyra olika hjärnlagren, vilka organ som tillhör dem, vilka konflikter som triggar igång de olika organen samt vilken intelligent biologisk respons (symtom) som startar efter en konflikt och vilka symtom som uppstår i konfliktlösning

 

 

√Lär dig om vad META-Health är samt hur det spelar en betydande roll i integrativ medicin.
√Bli medveten om vad som startar upp en symptom/sjukdomsprocess och hur det påverkar de olika nivåerna inom oss.
Lär om de två faserna i en sjukdomsprocess, hur identifierar du dem, samt vilka symtom som dyker upp i konfliktfasen och vilka symtom som dyker upp i konfliktlösningen.
Lär om mikro-organismernas sanna roll och om deras viktiga syfte i läkningsprocessen.
Lär hur du steg-för-steg samlar information för att göra en Meta Diagnos, det vill säga hur du hittar konflikten bakom konfliktmönstret.
Du blir medveten om viktiga aspekter som behöver vara på plats för att läkning ska ske.

12734070_985211374860511_2553305511732362715_n

 

 

 

bill_fra_underv_007Vad händer efter en META Diagnos? Jag delar en inre transformationsprocess, vilket är en process som stödjer alla existerande terapimetoder.


Du lär dig göra
en META Terapiplanering. Det är en coachande process för hur du kan stödja läkning på flera plan, det fysiska -mentala/känslomässiga – andliga – omgivning.


Mötet med ett stort antal personer
med symtom och psykiska problem har visat mig att denna förståelse har fantastiska precision. Detta gör det mycket enklare att komma igång med dina självläkande krafter.


Vi kommer att öva
enkla metoder för att få de underliggande känslor och händelser som leder till en återhämtningsprocess. Denna kunskap är ett bra komplement till konventionell behan2015 04 19_4432dling och övriga terapier.

 

Dessa 2 dagar vänder sig till alla som är intresserade av sin egen eller andras hälsa.
Efter avslutad kurs får du ett diplom, om begäran om detta är tillfredsställande. Denna kurs räknas som grundkurs av META-Health utbildningarna i IMMAs standard (International Meta-Medicine Association – META-Health International CIC MHI).

 

 

 faser_illu_tekst_mand_uk_web_copyright

Martin Hejlesen