Sockerberoende, eksem och dödsångest

Kära Martin

En vecka efter att jag var hos dog sista gången försvann mitt eksem helt på mina ben. Detta är bara så otroligt skönt för mig. Det kommer nog inte som en överraskning för dig.

Det är mycket som har fallit på plats efter den sista gången jag var hos dig. Jag har själv börjat använda TFT både på min dotter och på mig själv. Det känns helt rätt.

Under många år har jag haft problem med eksem. Man har konstaterat att jag har kontakteksem och överkänslighet för olika parfymämnen, kolofonium mm. Jag kunde ibland kontrollera eksemet genom att hålla mig ifrån allt det jag inte tålde. Men så fick jag svårt eksem på mina skenben och jag var flera gånger tvungen att få penicillin för att undvika infektion.

Martin blev rekommenderad av en väninna som kände till TFT. Jag kände inte på förhand till TFT/ Metamedicin. Tidigare hade jag inte provat någon alternativ metod utan bara behandling med hormonkräm och penicillin mm.

Martin bad mig tänka tillbaka på när eksemet kom för första gången. Genom att använda TFT kom vi fram till att eksemet på händerna kom efter det att min mor var sjuk av stress. Eksemet var en reaktion på sorgen över att min mos hade det psykiskt dåligt.

Eksemen på benen började efter att jag fick en oönskad kontakt med min mors syster. Jag förstod att jag sedan jag var barn varit påverkad av en konflikt mellan min mor och hennes syster.

Genom TFT arbetade Martin med min separation med min mor och det sätt som jag var splittrad i förhållande till min mor och hennes syster.

Mitt eksem på benen försvann efter en veckas behandling. Eksemen på händerna är mycket reducerad. Därutöver har allt bekymmer och frustration som jag burit inne i mig själv i många år, både till min mor, min moster och deras konflikter, försvunnit. Detta försvann redan första gången jag fick behandling av Martin.

Utöver detta har vi också arbetat med dödsångest och ångesten att dö från mina barn samt rädslan för att eksemet skulle bli värre och därmed mer styrande i mitt liv.
Min dödsångest har uppstått genom att flera av mina vänner har förlorat sina deras kära i cancer. Jag har varit mycket besvärad av tankar om att dö från mina barn eller att de skulle dö från mig. Detta var något som jag särskilt tänkte på när jag skulle sova. Jag har efter behandlingarna hos Martin inte oroande tankar och rädsla i samma grad.

Sockerberoendet handlade om en barndomskonflikt som jag hade med min syster. Före behandlingen kunde jag vara besatt av tanken om att skulle ha en bestämd choklad. Efter TFT-behandlingen är denna närmast besatthet försvunnen och jag har ett mer avslappnat förhållande till söta saker.

Under TFT-behandlingen hade jag ibland stort obehag när jag skulle tänka på olika episoder i mitt liv. Men denna erfarenhet har gett mig enormt många insikter. Jag har fått upp ögonen för problemets orsak samtidigt som jag har upplevt en riktigt stor effekt av behandlingen.

Det har varit mycket tryggt och behagligt att motta behandlingen hos Martin. Han är en mycket öppen och vänlig människa. Efter varje behandling har jag känt mig behagligt avslappnad, lättad och har nått klargörande i många saker.

Jakobsen, kvinna, 38 år, Köpenhamn

Sexuell kränkning arrow-right
Next post

arrow-left Rökstopp och kosthållning
Previous post