Metahealth_Utbilding

METAHealth - METAmedicine- Utbildning

Utbildningen i Meta Health kommer att få titeln Meta Health Practitioner från IMMA (International Meta Medicine Association - META-Health International CIC (MHI) ). Det du lära dig en terapeutisk ram för att hjälpa klienter / patienter att förstå sin sjukdom i en Meta hälsoperspektiv och att utveckla en behandlingsplan i förhållande till de saker som tas upp i Meta Hälsoutvärdering.

Utbildning utbildning som en blandning av teori och praktik och avsluta genom att visa dina praktiska färdigheter i Meta Health analyser och skriftligt prov den sista modulen.

Utbildning utbildning 12 dagar och förutsätter att du har tagit META Medicin eller Meta Health grundutbildning.

21462835_10155088244178931_7347902852128472389_n

Imma_HSDP_model_english_website

META-Health Practitioner

Efter en avslutad grundkurs i META-Health, har du en grundläggande förståelse för hur man utför en META diagnos. Certifieringsutbildnigen expanderar och fördjupar dessa kunskaper. Utbildningen tar deltagaren från medvetenhet om META Medicin principerna till färdigheten att använda dem, med sig själv och andra.

Få en fördjupad förståelse av den emotionella och biologiska betydelsen av organ och hälsofrågor.
Använd din diagnos som en integrerad del av din hälsa, terapi eller personlig utveckling praxis
META-Health bygger på unik vetenskap, som ger en detaljerad förståelse av de underliggande mönstren, och hur vi kan använda coaching och/eller terapi för att hjälpa till att lösa på forskellige bevidstheds nivåer.

_DSC5988

2015 04 19_4442

Certifieringsutbildningen omfattar:

√ Manual

√Praktiska övningar och kompetensutveckling

√ Möjlighet av medlemskap IMMA (International Metamedicin Association) med tillhörande online-databas.

√ Exam: META-Health Practitioner teoretisk- och praktisk

√ Certifiering som META-Health Practitioner vid avslutad kurs og vid inlämade 5 godkända klientfall och Certifieras

11255757_10152966004403931_2475524290798993672_o

Vem är den ackrediterande organisationen?

Den ideella Internationell Meta-Medicine Association (IMMA) META-Health International CIC (MHI)  styr standard och kvalitet av certificerings utbildningen och ansvarar för ackreditering och certifiering av alla META-Health practitioners och META-Health master practitioners  världen över.

IMMAs mission är: Transformation av medicin och vård till en integrerad och holistisk konst och vetenskap, för att främja fysisk, känslomässig, mental, andlig och social hälsa.

2015 04 19_4432

12734070_985211374860511_2553305511732362715_nCertifieringsutbildningen omfattar:

√ Manual

√Praktiska övningar och kompetensutveckling

√Ett års medlemskap IMMA (International Metamedicin Association) META-Health International CIC (MHI)  med tillhörande online-databas.

√ Exam: META-Health Practitioner teoretisk- och praktisk

√ Certifiering som META-Health Practitioner vid avslutad kurs og vid inlämade 5 godkända klientfall och Certifieras

Detta är kursinnehållet

√ META-Healths filosofi
Diagnosprocess på mer detaljerad nivå
Hitta traumatiska händelser och känslomässiga mönster som föregick sjukdom
Lär dig hur man känner igen och använder de två faserna och hur man kan återskapa balansen.

√ Triggers
De olika sinnena och ögonrörselser
Hur identifieras Triggers och hur arbetet sker med externa triggers och de invanda neurologiska spåren.

√ Terapiplanering
Lär dig att skapa effektiva META-terapiplaner
Denna process är kraftfull och gör att klienten inser att de har kontroll över sina hälsofrågor och att återhämtning och läkning är deras ansvar. Klienterna upptäcker hur förändringarna de beslutar sig för, permanent stärker detta deras tro på sin egen självläkande förmåga.

√ Organ och deras betydelser

2015 04 19_4437

√ Metaboliskt syndrom

√ Myter om övervikt

√ 2 typer av fettvävnad

√ Den grundläggande fettreguleringen , leptin och insulin 5

√ Stress, höga insulinnivåer och fetma

√ Faktorer som kan bidra till förhöjd insulinnivå

√ Njurkanalkonflikt - inte känner på rätt plats

√ Nutrition typer

√ tillsatser (kemikalier) i livsmedel och drycker

√ Den dolda överkonsumtionen av fruktos

√ Fruktos och urinsyra

√ östrogendominans

√ metabolism och sköldkörtel

√ pankreas

√ Hypoglykemi

√ Binjuretrötthet

√ Tarmfloran

√ Matsmältning - att smälta händelser i livet

√ Psykologiska faktorer kring måltider

√ Hur definierar näringsexperter övervikt

√ Mina Terapi Planer

 

EFT_uddan_billede2

Vävnadstyper

Många organ i kroppen består av flera vävnadstyper, som påverkas av olika embryologiska faser och anslutning till olika hjärnlager. Denna information är revolutionerande och eftersom det ger en META Health Practitioner en mycket detaljerad förståelse av hjärnan, samt hjälpa till att bestämma den bakomliggande konflikten bakom en hälsofråga.
√Hjärnstammen
√Lillhjärnan
√ Storhjärnmärgen

Skelett och vissa hormonkörtlar

√ Storhjärnbarken

Introduktion av en ny lag – Maskulina och feminina reaktioner.
Komplexa hälsofrågor i META-Medicin kallas konstellationer. Våra olika personligheter och beteenden har alla ett ursprung i hjärnan

√ Fler konstellationer

Olika typer av ångest, bipolär sjukdom, aggressiv mani, astma, anorexi, depression och bulimi, Parkinsons sjukdom, multipel skleros och andra “komplex” hälsofrågor har fler involverade konflikter, och därmed flera reläer i hjärnan som är under stress.

√Sensoriska- och Motoriska Barken
Parkinsons sjukdom, multipel skleros m.m

√ Healing Process
√ Vi gör praktiska övningar:

√ Lär dig att kunna aktivera de två faserna i en sjukdomsprocess.
√ Gruppdiagnoser
√ 1-1  övningar
√ Process att frige mönster/valda sanningar/känslor (nuvarande, nedärvt)

 

 


Underviser

Martin_portrait

Martin Hejlesen META Health master trainer i METAsundhed og metamedicin