Info om cancer

Info om cancer

Info om cancer och video

Metamedicin ger människor som står med en allvarlig diagnos eller livssituation, en möjlighet att förstå situationen på ett djupare plan. De får hjälp att se sammanhanget mellan sjukdomen och livssituationen.

Läs boken ”Fra kræft til kraft” om åtta inspirerande historier om cancer. ”Fra kræft til kraft”, en psykosomatisk förståelse av sammanhanget mellan känslor, hjärna och organ.

 

Fibrillering och arytmi arrow-right
Next post

arrow-left Andnöd
Previous post