27 % (1/4) ud af 600 kræftpatienter dør inden for 30 dage af kemoterapi!

27 % (1/4) ud af 600 kræftpatienter dør inden for 30 dage af kemoterapi!

Efter at National Confidential Enquiry (NCEPOD) havde gennemgået data fra over 600 kræftpatienter, som døde inden for 30 dage efter behandlingen, blev det konstateret, at kemoterapi fremskyndte eller forårsagede død i 27 procent af tilfældene.

 

Hvorfor udskriver læger kemoterapi som er til fare for dem selv, sygeplejerskerne som administrerer dem og for de patienter som modtager det?

Ifølge en dansk undersøgelse (http://www.nbcnews.com/id/38114586/ns/health-cancer link ) af mere end 92.000 sygeplejersker, viste den en markant forhøjet risiko for bryst, skjoldbruskkirtel, nervesystem og hjernekræft hos sygeplejersken sammenlignet med øvrige faggrupper. Man har fundet disse midler i blod og urin fra sygeplejersker og læger, der håndterer kemoterapi. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17119238 link 

Danske epidemiologer brugte data fra kræftregistret fra 1940’erne til slutningen af 1980’erne, for så at rapportere en markant øget risiko for leukæmi blandt onkologiske sygeplejersker og læger sammenlignet med andre professioner.

kemo til skade

En undersøgelse (http://www.whale.to/cancer/chemo112.html) man lavede for nogle år siden på MCGill Center i Canada viste at 75 % af 118 læger som ALLE var eksperter i kræft ville sige nej til at tage kemoterapi hvis de fik kræft. At lægerne selv siger nej til kemoterapi er der en god grund til

Efter at have gennemgået data fra over 600 kræftpatienter, som døde inden for 30 dage efter behandlingen, blev det konstateret, at kemoterapi fremskyndte eller forårsagede død i 27 procent af tilfældene. National Confidential Enquiry (NCEPOD) procenterne stiger ved længerevarende behandling. (http://www.doctorsbeyondmedicine.com/listings/chemotherapy link)

I Danmark hvor Ca. 80 pct. med brystkræft, som er den højeste kræftdiagnoseform, suppleres kirurgiske indgreb med kemoterapi, strålebehandling og/eller antihormonel behandling i Onkologisk Klinik. De resterende 20 pct., kaldet lavrisikopatienter, vil alene blive behandlet kirurgisk. (https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2010-4/sygeplejersker-kontrollerer-kvinder-med-brystkraeft)

Kemoterapi er blevet klassificeret som “farlige stoffer” af Arbejdsmiljøforeningen (OSHA). Farlige stoffer er dem, der er kendt eller mistænkt for at forårsage kræft, fosterskader eller andre alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. Thomas Connor, en forskningsbiolog hos Institut for Arbejdsmiljø og Sundhed. Thomas Connor har brugt 40 år på at studere effekten af kemoterapi.

”Det har været en tavs trussel i lang tid med meget lidt opmærksomhed fra regeringen”, siger Bill Borwegen som er arbejdsmiljødirektør for Service Employees International Union, fagforeningen, der repræsenterer sygeplejersker nationalt.

“Vi er bekymrede over, hvordan kemoterapi håndteres. Der er mangel på info. Folk ved ikke, hvordan man skal fx rengøre overflader. ”

Kemoterapeutiske midler, når de er dispergeret i luften eller på overfladerne, er usynlige, vanskelige at rengøre, holdbare, let spredte og i stand til at forårsage genetisk skade. De er blevet fundet på ydersiden af lægemidlets hætteglas afsendt fra fabrikanter, på gulve og bordplader, på tastaturer, skraldespande og dørhåndtag. Men hvad gør det så ikke ved de mennesker som får det direkte intravenøst!

 

Forskere ved NIOSH, en division af CDC, var så bekymrede, at de udstedte en omfattende advarsel om håndtering af højrisiko-stoffer. Retningslinjerne, der blev offentliggjort i 2004, kræver strenge forholdsregler, herunder brug af uigennemtrængelige kemodragter, brug af sofistikerede lukkede systemer og specialiserede ventilationshætter, ansigtsskærme og åndedrætsværn, rene rum og andre forholdsregler….

Siden da har en række undersøgelser vist en sammenhæng mellem eksponering for kemoterapi og reproduktive problemer, herunder abort, fødselsdefekter og lave fødselsvægte. En undersøgelse fra 2005, journal Oncology Nursing Society på 7,500 sygeplejersker fandt man betydelige foreninger med infertilitet og abort hos sygeplejersker under 25 år, der behandlede med kemoterapi. Sygeplejersker der administrerede ni eller flere doser kemo om dagen, havde større chance for at havde børn med udviklingshæmning. http://weeksmd.com/2012/07/oncology-nurses-get-cancer-from-handing-chemo-drugs/ link

Der indgår Pubmed, PDF og Cinahl, Lifesaving drugs may be killing health workers, breast cancer, Chemotherapy high risk, follow-up, psycho. Flere artikler fra Danmark, her af Europa, udover Canada, USA og Australien, alle publiceret efter 2000, blev inkluderet.

InvestigateWest is a non-profit investigative news organization covering the environment,  health and social justice. www.invw.org link

Kilder

Lifesaving drugs may be killing health workers

http://www.nbcnews.com/id/38114586/ns/health-cancer link

https://www.seattletimes.com/seattle-news/lifesaving-drugs-may-be-killing-health-workers/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17119238 link

file:///C:/Users/Martin/Downloads/Cytotoxic_exposure_infographic-BBraunMedical1.pdf link 

(DF [3622 KB] – B. Braun Medical Inc.)

http://www.whale.to/cancer/chemo112.html

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2010-4/sygeplejersker-kontrollerer-kvinder-med-brystkraeft

http://www.doctorsbeyondmedicine.com/listings/chemotherapy

Oncology nurses get cancer from handing chemo drugs

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.