Personlig Selvudvikling

3_EFT_4

Meta_sundhed_kursus_1_webMartin Hejlesen tilbyder i dag forskellige forløb: 8 dages uddannelse EFT Practitioner med Personlig Selvudvikling, 3 dages grundkursus i Metasundhed, 12 dages uddannelse overbygning, individuelle behandlingsforløb inden for TFT (tankefeltterapi) og EFT (emotionel frihedsteknik), samt supervision ” Follow up day” for deltagere der som minimum har 2 dages grundkursus i Metasundhed.

Martin som underviser

Min oplevelse af Martin som underviser på uddannelsen og ”Follow up day” – supervision inden for Metasundhed:

 

Meta_sundhed_kursus_6_web

Martin Hejlesen er en super dygtig og kompetent underviser. Martin har en kæmpe viden og stor erfaring inden for Metasundhed, Coaching, Personlig Selvudvikling og TFT/EFT.

Martin har igennem hans kæmpe erfaring, og hans store passion for at hjælpe og støtte andre mennesker i deres selvudvikling og selvhelbredelse, udviklet en super inspirerende og overskuelig manual over alle de redskaber Martin bruger, der er med til at flytte mennesker til næste niveau i deres udvikling, samt en oversigt over sygdomme og de forskellige konflikt indhold der ligger bag disse sygdomme.

 

 

Talebobbel_Bootcamp_pigerne10616159_10152832710308931_27066077692819817_n

 

Meta_sundhed_kursus_5_webMartin udstråler ro og glæde, han er nærværende og autentisk og jeg føler mig tryg og tillidsfuld i hans selskab. Som deltager på Martins uddannelse og supervision, føler jeg mig både set og hørt. Martin tager sig god tid til den enkelte, og skriver ned hvilke fysiske eller psykiske symptomer de forskellige deltagere mærker i nuet.

Martin er super skarp til at spørge ind til de forskellige symptomer og det bagvedliggende konfliktindhold, og lynhurtigt har han slået op i manualen og sammen med deltageren fundet traumet, som der vil blive lavet terapi på.

Jeg oplever at rigtig mange går derfra, og har fundet traumet på deres symptomer, og efter at have fået behandling/terapi på det, forsvinder symptomet. Det er magisk at være deltager på Martins uddannelse. Der er på supervision også mulighed for, at få sparring på egne klienter.

Stemningen og energien på uddannelsen.

Jeg oplever en super støttende og opløftende stemning på uddanneselsen. Der udvises en stor respekt og rummelighed for hinanden og de historier vi hver især kommer med. Der er tavshedspligt og hvad der bliver sagt i rummet, forbliver i rummet. Deltagerne på denne Bootcamp, har en masse kompetente terapiredskaber, som vi alle kan drage nytte af. Og selv om du ikke er i besiddelse af terapeutiske redskaber, så kan du sagtens deltage på Martins uddannelse.

 

Talebobbel_Bootcamp_Susana

Martin tilrettelægger undervisningen og terapiforløbende på holdet, så alle kan deltage. Martins strategi er, at vi først for belyst vores fysiske eller psykiske symptomer i plenum og derefter er vi sammen 2 og 2 og laver terapi på hinanden. Indimellem behandlingerne supplerer Martin med teori, som er ganske nem at forstå og brugbart med det samme.

Er der sammenhæng mellem stress og fysiske symptomer?

Holmes & Rahe var nogle af de første i verden til at indse, at der er en sammenhæng mellem fysiske symptomer, sygdomme og den mængde af stress, som vi udsættes for.

De to amerikanske psykologer udarbejdede på basis af en lang række kliniske forsøg sidst ithumbs ups 60’erne en skala for stress. Denne skala anvendes stadig i mange sammenhænge for at anskueliggøre de stressorer, som vi bliver udsat for.

Holmes & Rahe udspurgte en stor gruppe mennesker om deres liv, idet de forsøgte at finde ud af, om der var en sammenhæng mellem bestemte ting og hændelser og så graden af stress hos den enkelte forsøgsperson.

Da psykologerne også samtidig fandt ud af, at de personer, der efter 3 måneder stadig oplevede stress, var de samme personer, som angav at de havde forskellige fysiske symptomer og endda havde forskellige sygdomme (forhøjet blodtryk, hovedpine, osv.), ja, så var konklusionen klar: bliver du stresset udefra igennem en længere periode, så bliver du syg.

TEST: Er du i risiko for, at blive stresset?

Vil du gerne vide, om du er i risikogruppe til at få
symptomer på stress, kan denne skala hjælpe dig til
at se på de udefrakommende faktorer.
Men skalaen fortæller intet om, om du rent faktisk stress
bliver påvirket negativt af den begivenhed,
det handler om. Din copingstrategi (din evne til at
klare dig igennem specifikke udfordringer i livet)
er yderst vigtig at se på, før der kan siges noget om,
hvordan det står til med din stress.

 

 

Her under vises en række begivenheder og tilhørende point i forhold til stresspåvirkning.
Sæt kryds hvis du har oplevet nogle af disse begivenheder indenfor de sidste tre måneder.

 •   Ægtefælles/sambos død 100
 •   Skilsmisse 73
 •   Separation 65
 •   Fængselsstraf 63
 •   Nær slægtnings død 63
 •   Egen sygdom 53
 •   Egen tilskadekomst 53
 •   Indgåelse af ægteskab 50
 •   Afskedigelse 47
 •   Forsoning med partner 45
 •   Pensionering 45
 •   Forandring i nær slægtnings helbredstilstand 44
 •   Graviditet 40
 •   Seksuelle problemer 39
 •   Nyt arbejde 39
 •   Betydelige ændringer i arbejdet 39
 •   Betydeligt forandret økonomisk situation 38
 •   Nær vens død 37
 •   Overgang til andet arbejde 36
 •   Ægteskabelige skænderier 35
 •   Optagelse af stort lån 31
 •   Opsigelse af lån 30

 

 •   Forfremmelse 29
 •   Degradering 29
 •   Barn flytter hjemmefra 29
 •   Problemer med svigerfamilien 29
 •   Fremragende personlig indsats 28
 •   Partner begynder nyt arbejde 26
 •   Partner afslutter arbejde 26
 •   Ændrede boligforhold 25
 •   Ændret livsstil 24
 •   Problemer med overordnet 23
 •   Ændret arbejdstid 20
 •   Flytning 20
 •   Skoleskift 20
 •   Ny sports- eller fritidsaktivitet 19
 •   Ny social aktivitet 18
 •   Optagelse af lille lån 17
 •   Ændret søvnmønster 16
 •   Ændret hyppighed af familiesammenkomster 15
 •   Ændrede spisevaner 15
 •   Ferie 13
 •   Fejre juleaften 12
 •   Mindre lovovertrædelse 11

 

 

Hvis du har et samlet pointtal på mere end 300, så har du en betydeligt forøget risiko for en forværring af din helbredstilstand.

Pointtal fra 150 til 299: Øget risiko for forværret helbredstilstand.

Under 150: Lille risiko for forværret helbredstilstand.

 

Resultatet af et finsk studie:

Hændelser i livet såsom skilsmisse, at blive fritstillet, omplaceret eller et familiemedlems død er associeret med en højere risiko for at udvikle brystcancer (American journal of Epideriology 2003; 157: 415-423)

Dr. Kirsi Lillberg, Helsingfors Universitetet, Finland, Bryst
og kolleger undersøgte sammenhængen mellem
omvæltende hændelser i livet og brystcancer. Studiet
omfattede 10.808 kvinder i alderen 18 år og opefter i
en finsk tvillingpopulation under perioden 1976-1996.
Resultatet viste, at ingen faktorer – baseret på
personlighed, stress som følge af daglige aktiviteter,
hvor tilfreds kvinden var med sin livssituation, hvor
ekstrovert kvinden var, type A-opførsel og
aggressivitet – påvirkede risikoen for brystcancer.

 

Heller ikke BMI (Body Mass Index), vægtforandringer, alkoholforbrug, rygning eller fysisk aktivitet påvirkede risikoen for at udvikle brystcancer. Derimod påvirkede en ophobning af hændelser i livet sammen med større enkelte hændelser brystcancerrisikoen. Uanset de totale hændelser i livet var det separation/skilsmisse, magens død og en nær slægtning/vens død, som kunne associeres med høj risiko for cancer.

 

Hvis du læser medicinsk litteratur, finder du ingen forklaring på, hvorfor man får cancer; kun en masse risikofaktorer som f.eks. usund mad, manglende motion, stress, gener. Det interessante er, at 70 % af dem, som får brystcancer eller prostatacancer ikke passer ind i de nævnte risikofaktorer.

Metasundhed – bygger bro mellem traditionel, komplementær og ”alternativ behandling”

En bevidsthed om Metasundhed gør ingen læge, forsker eller lægemiddelsproducent arbejdsløs, for dem er der også behov for i en sygdomsproces. Metasundheds vision og ønske er, at dele viden og erfaring med andre.

At bygge bro mellem traditionel (lægen), komplementær (fx fysioterapi) og ”alternativ behandling” (TFT) med det formål at arbejde sammen i bevidsthed om, hvordan naturen og kroppen fungerer. Så vil vi meget bedre kunne skabe forudsætninger for selvudvikling og heling – både på et fysisk og ikke mindst på et følelsesmæssigt, mentalt og åndeligt niveau.

Lægerne diagnosticerer og har kundskab om eventuelle indgreb som f.eks. medicinering og operation. Og Metasundheds Coach og Terapeuter tager sig af forklaringen omkring sygdomsprocessen for patienten, samt hjælper til at skabe de bedste forudsætninger for selvudviklings- og helingsprocessen.

 

 

 

 

 

Lukket for kommentarer.