Reaktionen over for autoriteter fik hjertet til at sige stop

Reaktionen over for autoriteter fik hjertet til at sige stop

Bjarne falder om med hjertestop og er klinisk død, inden han bliver genoplivet af sin kæreste, der kan førstehjælp. Behandling med EFT og analyse via metasundhed afslører efterfølgende, at uforløste følelser fra Bjarnes barndom og voksenliv spiller en stor rolle i hans sygdomsforløb.

Da Bjarne falder om med hjertestop, er det Bjarnes kærestes hurtige indsats med hjertemassage, der redder hans liv. Forud for den voldsomme oplevelse har Bjarne igennem nogle år knoklet hårdt for at få sin virksomhed op at stå. To måneder inden han falder om, har han været til et nedslående møde med sin a-kasse. A-kassen vil ikke give ham flere penge, men Bjarne vil nødig give afkald på sit arbejde, som han oplever som en del af sin identitet netop nu, hvor der er begyndt at komme kunder.
Hjertestoppet sætter øjeblikkelig fokus på, at der er store udfordringer i Bjarnes liv. Lægerne giver Bjarne blodfortyndende medicin, selvom han ikke er meget for at tage den.
– Jeg havde aldrig fået medicin, og det føltes forkert. Lægerne var meget overbevisende, og jeg vidste ikke, hvordan jeg kunne slippe for medicinen. Jeg kom virkelig i tvivl om, hvorvidt jeg ville tage den.

Klubhus og skuffede følelser
Bjarne kommer sig oven på forskrækkelsen med hjertestoppet, men han er frustreret over sin situation og bruger meget energi på at tænke over sine fremtidige planer for virksomheden. Spekulationerne over medicinen fortsætter også. Han begynder at tage den, men oplever hver gang, at han får de samme symptomer, som han havde med hjertet i første omgang. Hver gang må han behandles af læger. Derfor vælger Bjarne på et tidspunkt at opsøge Martin. Bjarne sætter ham ind i, at han er i tvivl om, hvorvidt han skal følge lægernes anbefalinger med hensyn til medicinen, og fortæller desuden, at han altid har haft problemer med autoriteter, fordi han føler, at de begrænser hans liv. Det gælder også i andelsforeningen, hvor han bor og sidder i bestyrelsen, og det har også givet nogle frustrationer, fordi to af foreningens regler ifølge Bjarne ikke giver nogen mening. Og måske gælder det i særdeleshed i forhold til hans far, som han siden sin barndom har haft et svært forhold, fordi han var en klar autoritet. Han føler sig ikke altid værdsat og husker specielt en episode, hvor han gør det modsatte af, hvad hans far vil have, fordi han føler sig styret, begrænset og ikke accepteret som den, han er. Det resulterer blandt andet i, at han sammen med en kammerat smadrer et klubhus, hvor han ellers normalt dyrker sin fritidsinteresse. Da bestyrelsesformanden ringer på familiens dør, bliver Bjarnes far meget skuffet over at høre om klubhusepisoden.
– Det gav et sug i maven, da de ringede på døren. Det føltes som at blive lagt på is af min far. Sådan var det hver gang. Det at vise min svage side var ikke rart. Til gengæld blev jeg set.
Behandleren løsner den energi, der er forbundet med Bjarnes forhold til sin far, forskellige steder på kroppen. Følelsen af frustration bliver afløst af følelsen af at være stærk. Efter et kortere forløb opnår Bjarne en større følelse af uafhængighed, og Bjarne får indblik i, at følelsen af at være frustreret og begrænset samt hans tab af virksomhed og manglende plads i forskellige sammenhænge gentagne gange igennem livet har været med til at belaste kranspulsåren og senere udløst et hjerteanfald. Hans læge hjælper ham med at nedtrappe medicinen og lægge den på hylden, og i dag har Bjarne det fysisk bedre og har ikke haft fysiske problemer med hjertet siden.
***
Samlet analyse af Bjarnes historie

Tab og frygt kan påvirke og belaste hjertet
Hjertestop eller blodprop i kranspulsåren hænger for højredominante mænd sammen med et territorialt tab eller frygt for tab. For kvinder handler det om en seksuel frustrationskonflikt.
Kranspulsårene kan med årene blive nedbrudt på grund af aflejringer på indersiden af blodkarrene (arteriesklerose). Det betyder, at mindre blodmængder kan strømme igennem. Hvis vi anstrenger os meget, kan blodtilstrømningen blive for lille til, at hjertemusklen kan få ilt og næring nok, og det er det, der giver brystsmerter.
Bjarne oplevede, at det opstod pludseligt og uventet – som et lyn fra en klar himmel. Men set ud fra et metasundhedsperspektiv har Bjarne gentagne gange haft dette mønster, hvor han igen og igen blev reaktiveret af begrænsninger, frustrationer og autoriteter. Hvis vi bliver mere bevidste om, hvor vigtigt det er at løse de følelsesmæssige konflikter, kan vi forebygge de ubehagelige anfald, som vi kalder toppen af en reparation. Anfald, der i nogle tilfælde bliver så voldsomme, at de medfører hjertestop. Så selvom vi føler, de kommer pludseligt, vil det ofte vise sig, at de symptomer, vi nævner, som er kommet i de forskellige faser, nok flere gange har mindet os om, at der var noget, vi skulle tage hånd om.
Anfaldsvise brystsmerter af indtil 15 minutters varighed (angina pectoris) kan udløses ved anstrengelser eller stærke følelsesmæssige reaktioner. Smerten kan være meget voldsom og føles, som om man bliver helt snøret sammen. Den kan sidde bag brystbenet og kan stråle ud i venstre skulder og arm, nogle gange op i kæben. Anfaldene kommer lettere, når det er koldt og efter et stort måltid. Anfaldene vil aftage hurtigt og forsvinde efter nogle minutters hvile. Hvis man indtager nitroglycerin, som smelter i munden, får man smertelindring i løbet af 1-3 minutter. Smerterne beskrives som slemme og sammensnørende. I Danmark er der omkring 100.000-150.000 angina pectoris-patienter. De får årligt 10.000-15.000 hjerteinfarkter.
I den aktive fase mangler der celler i kranspulåren, som normalt giver øget gennemstrømning af blod til hjertemusklen. Symptomerne vil være stress, brystsmerte, akut angina pectoris, depression.
Reparationsfase: Celleforøgelse hævelse af kranspulsåren intima = det inderste lag, som har revet sig løs i konflikten, bliver nu gendannet, og det afstedkommer ikke nogen smerter.
I toppen af reparationen: 2-6 uger efter konfliktløsning kan der opstå hjerteinfarkt i venstre hjertekammer (kramper i venstre hjertekammer), og det giver en langsom hjerterytme (bradykardi arytmi). Har hjertekammeret været meget belastet, kan det desværre give hjertestop, og det kan ende med døden. Årsagen til en eventuelt dødelig udgang skyldes ikke noget i selve hjertet, men noget i hjerterytmecentret i højre hjernehalvdel, som styrer den langsomme hjerterytme.

I den aktive fase sker der cellesvind, der fører til en øget gennemstrømning af blod i kranspulsåren. Symptomerne er stress, brystsmerter, akut agina pectoris og depression. I reparationsfasen, der kommer 2-6 uger efter konfliktløsning, ses cellevækst og hævelse af kranspulsåren Det medfører som regel ingen smerte, men kan udløse hjertestop på grund af den mindre passage i blodåren. Det kan føre til meget langsom hjerterytme med eventuelt hjertestop eller i værste tilfælde have døden til følge.
Hvis man har mistanke om hjerteproblemer er det nødvendigt med øjeblikkelig indlæggelse på et hospital, så en behandling kan komme i gang omgående. Med øjeblikkelig indsats kan man reducere risikoen for død eller efterfølgende funktionssvigt.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.