METAsundhedsuddannelsen

METAsundhed – METAmedicin Overbygning

På uddannelsen i METAsundhed. Her lærer du en terapeutiske ramme, for at hjælpe klienter/patienter til at forstå deres sygdom i et METAsundheds perspektiv samt at udarbejde en terapiplan i forhold til de ting der afdækkes i METAsundheds-Metasundhedanalysen.

Uddannelsen foregår som en blanding af teori og praksis og der afsluttes med at du viser din praktiske kunnen indenfor METAsundheds-analyse og skriftlig prøve på sidste modul.

Uddannelsen varer 12 dage og forudsætter at du har taget metamedicin eller METAsundheds grunduddannelsen.

Uddannelse start 

Metasundhedsuddannelsen Silkeborg start 2022

(Modul 1) 01+04  september  2022
(Modul 2) 03+06  November  2022
(Modul 3) 26+29  Januar  2023

Metasundhedsuddannelsen København start 2022

(Modul 1) 22-25 september 2022

(Modul 2) 17-20 november 2022

(Modul 3) 09-12 februar 2023

Se mere info her om overbygning

Testimonials Her

 Folder_uddannelse_til info

Folder_uddannelse_til info

Lukket for kommentarer.